Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η MORVEN συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη των προϊόντων ή υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας http://www.morven.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με όποιες τυχόν αλλαγές. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας http://www.morven.gr/.

1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε Ομόρρυθμη Εταιρεία την επωνυμία “ΒΕΝΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΜΟΡΒΕΝ”, με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Πύργου αρ. 9 (με Α.Φ.Μ. 081197896, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης και Αρ. ΓΕΜΗ 000094001000) με σκοπό την λιανική και χονδρική πώληση λευκών ειδών με κύριο ΚΑΔ 47510000.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

2.1. Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου / Επωνυμία Νομικού Προσώπου ή Εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) των φυσικών προσώπων και τις επωνυμίες των νομικών προσώπων ή εταιρειών επισκεπτών / χρηστών / πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

2.2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών / χρηστών / πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών / πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Επιπλέον συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποψήφιων πελατών μας κατά τη συμπλήρωση της Online Αίτησης για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία τους.

2.3. Χώρα, Πόλη, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Ταχυδρομικό Κώδικα (Τ.Κ.) Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας εταιρείας (πελατών μας) (Χώρα, Πόλη και Ταχυδρομική Διεύθυνση) και τον Ταχυδρομικό Κώδικα (Τ.Κ.) για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό ή / και κινητό τηλέφωνο). Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό σταθερού ή / και κινητού τηλεφώνου των επισκεπτών / χρηστών / πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών / πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα μας. Συλλέγουμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου υποψήφιων πελατών μας κατά τη συμπλήρωση της Online Αίτησης για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία τους, και για τυχόν απαραίτητη μεταγενέστερη επικοινωνία σχετικά με την Αίτηση.

2.5. Στοιχεία Τιμολόγησης: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και  Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των προϊόντων μας, όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της MORVEN

2.6. Στοιχεία Χρεωστικής / Πιστωτικής κάρτας: Η Χρεωστική / Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση προϊόντων / υπηρεσιών του http://www.morven.gr/, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της χρεωστικής / πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που συναλλάσσεται.

To http://www.morven.gr/ δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

2.7. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα α) όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας ή χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, β) όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων μας, γ) όταν συμπληρώνετε online  αίτηση, γ) όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή/και τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα ή/και εισέρχεσθε στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματα, δ) όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

4.1. Λιανική και Χονδρική Πώληση των Προϊόντων μας και την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο τηςMORVEN.

4.2 Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

4.3 Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του http://www.morven.gr/.

4.4 Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

5.Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6.Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

– κρυπτογράφηση·

– ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·

– χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·

– χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

– υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

– πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν προϊόντα για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τα προϊόντα που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τρίτοι πάροχοι με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

– Εξωτερικοί οργανισμοί πρόβλεψης μελλοντικής συναλλακτικής συμπεριφοράς και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), με σκοπό την προστασία της οικονομικής πίστης και τη μείωση επισφαλειών.

– Εξειδικευμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για υλοποίηση επιθυμιών ή/ και παραγγελιών των χρηστών.

– Εξωτερικοί συνεργάτες παροχής υπηρεσιών μεταφορών για την αποστολή και παράδοση προϊόντων σε όλη την χώρα.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

12. Χρήση links

Η ιστοσελίδα http://www.morven.gr/ περιλαμβάνει links (συνδεσμους) προς άλλα websites (ιστοσελίδες) τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα http://www.morven.gr/ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

12. Χρήση IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο http://www.morven.gr/ κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

14. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο homemorven@gmail.com.

Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τoν κ. Μαζαράκη Γεώργιο. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο homemorven@gmail.com.

15. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

H παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2022.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

espa_banner
×